Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa

 

Komplexná centrálna záchranná služba, občianske združenie (ďalej len „KCZS“) je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 , prípadne ods. 2  zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“).

V zmysle § 22 Zákona o verejnom obstarávaní zriaďuje KCZS na internetovej stránke svoj „Profil verejného obstarávateľa“, v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania, t.j., predbežné oznámenia, výzvy na predkladanie ponúk, informácie o plánovaných nákupoch, informácie o uzavretých zmluvách, informácie o dôvodoch zrušenia použitého postupu zadávania zákazky a ďalšie všeobecné informácie.

 

Pri zadávaní zákaziek postupuje KCZS v zmysle jednotlivých ustanovení Zákona.

Verejným obstarávaním sú postupy podľa Zákona, ktorým sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb a súťaž návrhov. Zákon upravuje pravidlá postupu verejného obstarávania pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek.

 

 

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

Oficiálny názov:

 Komplexná centrálna záchranná služba, občianske združenie

 Adresa:

 P.O.BOX 96
č. 4106
930 05 Gabčíkovo, Slovenská Republika

 

 IČO:

 37 835 793

 DIČ:

 2021649872

 Banka:

 VÚB a.s.

 Účet:

 1573622557/0200.

 Telefón:

 +421 31 550 5011, 12

 

 Fax: 

 +421 31 550 5011, 12

 

 E-mail:

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

 

 Web:

www.helpteam.sk

 

 

 pre aktuálne výzvy otvorte odkaz TU