V roku 2013


 

dátum Typ udalosti Kraj
13. január 2013 asistencia pre PZ SR Banskobystrický kraj
30. január 2013 Asistencia pre PZ SR Banskobystrický kraj
16. február 2013 Patranie po nezvestnej osobe Banskobystrický kraj
16. február 2013 Asistencia pre PZ SR Banskobystrický kraj
19. február 2013 asistencia pre PZ SR Banskobystrický kraj
7. marec 2013 Asistencia pre PZ SR Banskobystrický kraj
27. marec 2013 Asistencia pre PZ SR Banskobystrický kraj
18. apríl 2013 asistencia pre PZ SR Banskobystrický kraj
18. máj 2013 asistencia pre PZ SR Banskobystrický kraj
26. máj 2013 asistencia pre PZ SR Banskobystrický kraj
30. máj 2013 asistencia pre PZ SR Banskobystrický kraj
20. jún 2013 Asistencia pre PZ SR Banskobystrický kraj
21. jún 2013 Asistencia pre PZ SR Banskobystrický kraj
1. júl 2013 asistencia pre PZ SR Banskobystrický kraj
4. júl 2013 asistencia pre PZ SR Banskobystrický kraj
19. júl 2013 Asistencia pre PZ SR Banskobystrický kraj
23. júl 2013 Asistencia pre PZ SR Banskobystrický kraj
2. august 2013 Asistencia pre PZ SR Banskobystrický kraj
9. august 2014 Asistencia pre PZ SR Banskobystrický kraj
14. august 2014 Asistencia prer PZ SR Banskobystrický kraj
16. august 2014 Asistencia prer PZ SR Banskobystrický kraj
6. október 2013 pátranie po nezvestnej osobe Banskobystrický kraj
17. október 2013 Asistencia pre PZ SR Banskobystrický kraj
30. október 2013 Asistencia pre PZ SR Banskobystrický kraj
19. november 2013 pátranie po nezvestnej osobe Banskobystrický kraj
11. február 2013 Patranie po nezvestnej osobe Bratislavský kraj
12. február 2013 Patranie po nezvestnej osobe Bratislavský kraj
13. február 2013 Patranie po nezvestnej osobe Bratislavský kraj
2. apríl 2013 Patranie po nezvestnej osobe Bratislavský kraj
5. apríl 2013 Patranie po nezvestnej osobe Bratislavský kraj
18. apríl 2013 asistencia pre PZ SR Bratislavský kraj
23. apríl 2013 Patranie po nezvestnej osobe Bratislavský kraj
28. máj 2013 asistencia pre PZ SR Bratislavský kraj
29. máj 2013 asistencia pre PZ SR Bratislavský kraj
30. máj 2013 asistencia pre PZ SR Bratislavský kraj
31. máj 2013 asistencia pre PZ SR Bratislavský kraj
2. jún 2013 ukážky práce záchrannej služby Bratislavský kraj
3. jún 2013 asistencia pre PPZ Bratislavský kraj
4. jún 2013 asistencia pre PPZ Bratislavský kraj
5. jún 2013 asistencia pre PPZ Bratislavský kraj
6. jún 2013 asistencia pre PPZ Bratislavský kraj
22. jún 2013 asistencia pre PZ SR Bratislavský kraj
11. júl 2013 pátranie po nezvestnej osobe Bratislavský kraj
23. júl 2013 Asistencia pre PZ SR Bratislavský kraj
27. august 2013 Asistencia pre PZ SR Bratislavský kraj
18. september 2013 asistencia pre pre športový klub Bratislavský kraj
21. september 2013 Asistencia pre PZ SR Bratislavský kraj
2. október 2013 Asistencia pre PZ SR Bratislavský kraj
4. október 2013 pátranie po nezvestnej osobe Bratislavský kraj
2. november 2013 pátranie po nezvestnej osobe Bratislavský kraj
9. november 2013 pátranie po nezvestnej osobe Bratislavský kraj
10. november 2013 pátranie po nezvestnej osobe Bratislavský kraj
24. apríl 2013 Asistencia pre HaZZ Maďarsko
17. máj 2013 Patranie po nezvestnej osobe Košický kraj
5. apríl 2013 medzinárodné cvičenie Maďarsko
17. február 2013 Asistencia pre PZ SR Nitriansky kraj
18. február 2013 Asistencia pre PZ SR Nitriansky kraj
5. apríl 2013 súčinnostné cvičenie Nitriansky kraj
16. apríl 2013 asistencia pre PZ SR Nitriansky kraj
17. apríl 2013 asistencia pre PZ SR Nitriansky kraj
26. apríl 2013 Patranie po nezvestnej osobe Nitriansky kraj
1. jún 2013 ukážky práce záchrannej služby Nitriansky kraj
2. jún 2013 technické zabezpečenie Nitriansky kraj
3. jún 2013 technické zabezpečenie Nitriansky kraj
4. jún 2013 technické zabezpečenie Nitriansky kraj
5. jún 2013 technické zabezpečenie Nitriansky kraj
7. jún 2013 technické zabezpečenie Nitriansky kraj
17. júl 2013 Asistencia pre PZ SR Nitriansky kraj
20. júl 2013 pátranie po nezvestnej osobe Nitriansky kraj
24. júl 2013 pátranie po nezvestnej osobe Nitriansky kraj
25. júl 2013 ukážky činnosti záchranárov Nitriansky kraj
14. august 2014 Asistencia prer PZ SR Nitriansky kraj
5. september 2013 pátranie po nezvestnej osobe Nitriansky kraj
6. september 2013 pátranie po nezvestnej osobe Nitriansky kraj
30. december 2013 pátranie po nezvestnej osobe Nitriansky kraj
8. január 2013 Asistencia pre PZ SR Prešovský kraj
8. január 2013 Asistencia pre PZ SR Prešovský kraj
8. január 2013 asistencia pre PZ SR Prešovský kraj
4. február 2013 Asistencia pre PZ SR Prešovský kraj
5. február 2013 Asistencia pre PZ SR Prešovský kraj
23. máj 2013 Patranie po nezvestnej osobe Prešovský kraj
24. máj 2013 Patranie po nezvestnej osobe Prešovský kraj
11. júl 2013 pátranie po nezvestnej osobe Prešovský kraj
21. august 2014 Asistencia pre PZ SR Prešovský kraj
14. október 2013 pátranie po nezvestnej osobe Prešovský kraj
15. október 2013 pátranie po nezvestnej osobe Prešovský kraj
18. október 2013 pátranie po nezvestnej osobe Prešovský kraj
23. máj 2013 Patranie po nezvestnej osobe Trenčiansky kraj
25. jún 2013 pátranie po nezvestnej osobe Trenčiansky kraj
4. september 2013 pátranie po nezvestnej osobe Trenčiansky kraj
9. január 2013 Asistencia pre HaZZ  Trnavský kraj
10. január 2013 Mimoriadna udalosť Trnavský kraj
11. január 2013 Mimoriadna udalosť Trnavský kraj
11. január 2013 Mimoriadna udalosť Trnavský kraj
12. január 2013 Mimoriadna udalosť Trnavský kraj
15. január 2013 Mimoriadna udalosť Trnavský kraj
18. január 2013 Technická výpomoc občanom Trnavský kraj
18. január 2013 Technická výpomoc občanom Trnavský kraj
18. január 2013 Mimoriadna udalosť Trnavský kraj
18. január 2013 Technická výpomoc občanom Trnavský kraj
19. január 2013 Technická výpomoc občanom Trnavský kraj
19. január 2013 Technická výpomoc občanom Trnavský kraj
19. január 2013 Technická výpomoc občanom Trnavský kraj
21. január 2013 Technická výpomoc občanom Trnavský kraj
22. január 2013 Asistencia pre HaZZ Trnavský kraj
23. január 2013 Mimoriadna udalosť Trnavský kraj
28. január 2013 Asistencia pre HaZZ Trnavský kraj
30. január 2013 Asistencia pre PZ SR Trnavský kraj
13.február 2013 Asistencia pre PZ SR Trnavský kraj
14. február 2013 Asistencia pre PZ SR Trnavský kraj
13. február 2013 Výpomoc občanom Trnavský kraj
14. február 2013 Asistencia pre PZ SR Trnavský kraj
14. február 2013 Asistencia pre PZ SR Trnavský kraj
15. február 2013 Asistencia pre PZ SR Trnavský kraj
4. marec 2013 Patranie po nezvestnej osobe Trnavský kraj
5. marec 2013 Patranie po nezvestnej osobe Trnavský kraj
6. marec 2013 Patranie po nezvestnej osobe Trnavský kraj
6. marec 2013 Asistencia pre PZ SR Trnavský kraj
11. marec 2013 Patranie po nezvestnej osobe Trnavský kraj
12. marec 2013 Patranie po nezvestnej osobe Trnavský kraj
13. marec 2013 Patranie po nezvestnej osobe Trnavský kraj
29. marec 2013 Asistencia pre DHZ Trnavský kraj
31. marec 2013 Asistencia pre DHZ Trnavský kraj
4. apríl 2013 Asistencia pre PZ SR Trnavský kraj
6. apríl 2013 Patranie po nezvestnej osobe Trnavský kraj
13. apríl 2013 asistencia pre PZ SR Trnavský kraj
16. apríl 2013 asistencia pre PZ SR Trnavský kraj
18. apríl 2013 asistencia pre PZ SR Trnavský kraj
30. apríl 2013 Patranie po nezvestnej osobe Trnavský kraj
1. máj 2013 Patranie po nezvestnej osobe Trnavský kraj
2. máj 2013 Patranie po nezvestnej osobe Trnavský kraj
3. máj 2013 Patranie po nezvestnej osobe Trnavský kraj
4. máj 2013 Patranie po nezvestnej osobe Trnavský kraj
4. máj 2013 Patranie po nezvestnej osobe Trnavský kraj
5. máj 2013 Patranie po nezvestnej osobe Trnavský kraj
6. máj 2013 Patranie po nezvestnej osobe Trnavský kraj
6. máj 2013 Výpomoc pre občanov Trnavský kraj
7. máj 2013 Patranie po nezvestnej osobe Trnavský kraj
8. máj 2013 Patranie po nezvestnej osobe Trnavský kraj
9. máj 2013 Patranie po nezvestnej osobe Trnavský kraj
11. máj 2013 Patranie po nezvestnej osobe Trnavský kraj
11. máj 2013 Patranie po nezvestnej osobe Trnavský kraj
14. máj 2013 asistencia pre PZ SR Trnavský kraj
10. máj 2013 Patranie po nezvestnej osobe Trnavský kraj
16. máj 2013 asistencia pre PZ SR Trnavský kraj
16. máj 2013 ukážky činnosti záchranárov Trnavský kraj
17. máj 2013 asistencia pri spoločenskej udalosti Trnavský kraj
17. máj 2013 asistencia pri spoločenskej udalosti Trnavský kraj
18. máj 2013 asistencia pri spoločenskej udalosti Trnavský kraj
18. máj 2013 asistencia pre PZ SR Trnavský kraj
19. máj 2013 asistencia pri spoločenskej udalosti Trnavský kraj
26. máj 2013 Patranie po nezvestnej osobe Trnavský kraj
27. máj 2013 cvičenie jednotiek Trnavský kraj
28. máj 2013 výcvik zložiek Trnavský kraj
31. máj 2013 Asistencia pre PPZ Trnavský kraj
1. jún 2013 Asistencia pre PPZ Trnavský kraj
5. jún 2013 asistencia pre PZ SR Trnavský kraj
5. jún 2013 asistencia pre PZ SR Trnavský kraj
5. jún 2013 asistencia pre PZ SR Trnavský kraj
6. jún 2013 asistencia pre PZ SR Trnavský kraj
6. jún 2013 asistencia pre PZ SR Trnavský kraj
6. jún 2013 asistencia pre PZ SR Trnavský kraj
7. jún 2013 asistencia pre PZ SR Trnavský kraj
7. jún 2013 asistencia pre PZ SR Trnavský kraj
9. jún 2013 asistencia pre PZ SR Trnavský kraj
10. jún 2013 asistencia pre PZ SR Trnavský kraj
10. jún 2013 asistencia pre PZ SR Trnavský kraj
10. jún 2013 asistencia pre PZ SR Trnavský kraj
10. jún 2013 asistencia pre PZ SR Trnavský kraj
11. jún 2013 asistencia pre PZ SR Trnavský kraj
12. jún 2013 asistencia pre PZ SR Trnavský kraj
13. jún 2013 asistencia pre PZ SR Trnavský kraj
14. jún 2013 asistencia pre PZ SR Trnavský kraj
14. jún 2013 asistencia pre PZ SR Trnavský kraj
14. jún 2013 výcvik zložiek Trnavský kraj
15. jún 2013 asistencia pre PZ SR Trnavský kraj
15. jún 2013 taktické cvičenie Trnavský kraj
15. jún 2013 asistencia pre PZ SR Trnavský kraj
16. jún 2013 pátranie po nezvestných osobách Trnavský kraj
19. jún 2013 asistencia pre PZ SR Trnavský kraj
19. jún 2013 pátranie po nezvestných osobách Trnavský kraj
20. jún 2013 pátranie po nezvestných osobách Trnavský kraj
20. jún 2013 pátranie po nezvestných osobách Trnavský kraj
21. jún 2013 pátranie po nezvestných osobách Trnavský kraj
22. jún 2013 Ukážky činnosti Trnavský kraj
22. jún 2013 pátranie po nezvestnej osobe Trnavský kraj
22. jún 2013 pátranie po nezvestnej osobe Trnavský kraj
22. jún 2013 vypomoc obyvateľstvu Trnavský kraj
22. jún 2013 plánované cvičenie Trnavský kraj
24. jún 2013 vypomoc obyvateľstvu Trnavský kraj
28. jún 2013 Dezinfekcia v obci Gabčíkovo Trnavský kraj
30.jún.2013 ukážky činnosti záchranárov Trnavský kraj
8. júl 2013 plánované cvičenie záchranárov Trnavský kraj
8. júl 2013 plánované cvičenie Trnavský kraj
11. júl 2013 Asistencia pre PZ SR Trnavský kraj
19. júl 2013 Asistencia pre PZ SR Trnavský kraj
7. august 2013 Cvičenie zložiek Trnavský kraj
9. august 2013 Asistencia pre DPO Trnavský kraj
10. august 2013 Asistencia pre DPO Trnavský kraj
11. august 2013 Asistencia pre DPO Trnavský kraj
22. august 2014 pátranie po nezvestnej osobe Trnavský kraj
23. august 2013 Cvičenie zložiek Trnavský kraj
23. august 2014 spoločný výcvik zloziek Trnavský kraj
24. august 2013 spoločný vycvik zložiek Trnavský kraj
4. september 2013 Asistencia pre PZ SR Trnavský kraj
5. september 2013 Asistencia pre PZ SR Trnavský kraj
9. september 2013 Asistencia pre PZ SR Trnavský kraj
10. september 2013 Asistencia pre PZ SR Trnavský kraj
2. október 2013 pátranie po nezvestnej osobe Trnavský kraj
3. október 2013 pátranie po nezvestnej osobe Trnavský kraj
3. október 2013 pátranie po nezvestnej osobe Trnavský kraj
6. október 2013 Asistencia pre PZ SR Trnavský kraj
18. september 2013 Asistencia pre PZ SR Trnavský kraj 
18. september 2013 Asistencia pre PZ SR Trnavský kraj 
18. september 2013 Asistencia pre PZ SR Trnavský kraj 
23. september 2013 Asistencia pre PZ SR Trnavský kraj 
11. október 2013 Asistencia pre PZ SR Trnavský kraj 
12. október 2013 Asistencia pre MŽP Trnavský kraj 
19. október 2013 pátranie po nezvestnej osobe Trnavský kraj 
11. november 2013 pátranie po nezvestnej osobe Trnavský kraj 
15. november 2013 Asistencia pre PZ SR Trnavský kraj 
18. november 2013 Technická výpomoc pre STU Trnavský kraj 
19. november 2013 Technická výpomoc pre STU Trnavský kraj 
19. november 2013 Technická výpomoc Trnavský kraj 
25. november 2013 Technická výpomoc pre STU Trnavský kraj 
28. november 2013 Asistencia pre PZ SR Trnavský kraj 
9. december 2013 Asistencia pre PZ SR Trnavský kraj 
12. december 2013 Asistencia pre HaZZ SR Trnavský kraj 
17. december 2013 Asistencia pre PZ SR Trnavský kraj 
18. december 2013 Technická pomoc obyvatelom Trnavský kraj 
3. apríl 2013 Asistencia pre PZ SR Žilinský kraj
9. máj 2013 Patranie po nezvestnej osobe Žilinský kraj
9. september 2013 Asistencia pre PZ SR Žilinský kraj
10. september 2013 Asistencia pre PZ SR Žilinský kraj
3. október 2013 pátranie po nezvestnej osobe Žilinský kraj
10. november 2013 Asistencia pre PZ SR Žilinský kraj
15. november 2013 pátranie po nezvestnej osobe Žilinský kraj