Naše ocenenia

Sme právom hrdí na veľký počet formálnych ocenení, vyznamenaní a ďakovných listov, ktoré sú dôkazom našej profesionálnej práce, akcieschopnosti a funkčnosti. Najviac nás však tešia tie od obyčajných ľudí, ktorým sme pomohli zachrániť život alebo majetok, v čase ich najväčšej núdze či životnej tragédie.

 • Pamätný list Prezidenta Slovenskej republiky
  • Ján CULKA  - 4.05.2001
  • Róbert HAUER -   14.02.2002
  • Kristián FÜLEMITS -   6.05.2003
  • Michal KUCSERA - 6.05.2004
  • Gejza FÜLEMITS - 4.05.2005
  • Ladislav KÉPESI - 3.05.2007
  • Tomáš SEREGI - 5.05.2008
  • Róbert ZALKA - 5.05.2009
  • Ján CULKA - 5.05.2010
 • Vojenská medaila za Humanitárnu pomoc
  • Ján CULKA - 24.05.2006
 • Pamätná medaila Prezidenta Slovenskej republiky
  • KCZS - Máj 2003
 • Medaila mesta Budapešť
  • KCZS - 22.07.2004
 • A Magyar Sólyom Érdemrend Lovagkeresztje Közép Európai Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Intézet Szenátusa
  • Ján Culka - 26.2.2011
 • Medaila Ferdinand De Martinengo za činy v duchu Humanizmu
  • KCZS - 22.07.2004
 • Dobrovoľná Požiarna ochrana Slovenskej Republiky medaila Za zásluhy o výcvik
  • Ján Culka - Máj 2000
 • Medaila Ministra životného prostredia Slovenskej republiky
  • KCZS - 5.06.2006
 • Medaila Predsedu Trnavského samosprávneho kraja
  • KCZS - 28.05.2008
 • Ministerstvo obrany Slovenskej republiky  Vojenský čin roka
  • KCZS - Január 2008
 • Medaila Krajského riaditeľa Hasičského a záchranného zboru Trnava
  • Ján CULKA - 4.05.2010
 • Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky – Prezídium Medaila za spoluprácu
  • KCZS 23.10.2010

Ďakovné listy, Čestné uznania, Pamätné listy a ocenenia


Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky

 • Prezídium Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky
  • KCZS - 16.09.2002
  • Ján CULKA - Marec 2003
  • Kristián FÜLEMITS - Máj 2000
  • Ján CULKA - Máj 2000
  • KCZS - Máj 2000
  • Kristián FÜLEMITS - September 2002
  • Ján CULKA - September 2002
  • KCZS - 5.05.2007
  • Ján CULKA - 5.05.2007
  • KCZS - December 2002
  • Michal KUCSERA - December 2002
  • Gejza FÜLEMITS - December 2002
  • Róbert HAUER - December 2002
  • Miroslav CZETLI - December 2002
  • Emil NAGY - December 2002
  • Mikuláš KURCSÍK - December 2002
  • Ladislav BERTALAN - December 2002
  • Peter VAJAS - December 2002
  • Kristián FÜLEMITS - December 2002
  • Ján CULKA - December 2002
 • Dobrovoľný hasičský zbor Mliečno
  • Ján CULKA - 28.09.2002
 • Dobrovoľný hasičský zbor Trstená na Ostrove
  • Ján CULKA - December 2001
  • Kristián FÜLEMITS - December 2001
  • Ján CULKA - Január 2002
  • Ján CULKA - Január 2004
  • Kristián FÜLEMITS - Január 2004
  • Ján CULKA - Február 2006
  • Ján CULKA - Február 2007
  • Kristián FÜLEMITS - Február 2007
  • Ján CULKA - Január 2008
  • Ján CULKA - Január 2009
  • Ján CULKA - Apríl 2010
  • Kristián FÜLEMITS - Apríl 2010
 • Okresný výbor Dobrovoľnej požiarnej ochrany Dunajská Streda
  • Ján CULKA - 29.04.2000
  • Kristián FÜLEMITS - 29.04.2000
  • KCZS - 24.02.2007
  • KCZS - 10.02.2010
  • Ján CULKA - 10.02.2010
  • Kristián FÜLEMITS - 10.02.2010
  • Tibor KULCSÁR - 10.02.2010
  • Gejza FÜLEMITS - 10.02.2010
  • Tibor KULCSÁR ml. - 10.02.2010
  • Ladislav KÉPESI - 10.02.2010
  • Tomáš OROSZ - 10.02.2010
  • Tomáš PUZSÉR - 10.02.2010
  • Mikuláš KURCSÍK - 10.02.2010
  • Róbert ZALKA - 10.02.2010
  • Milan ANTAL - 10.02.2010
  • Ľudovít BOGNÁR - 10.02.2010
  • Daniel DÉKANY - 10.02.2010
 • Slovenská humanitárna rada
  • Ján CULKA 16.06.2003
 • Mestá a obce
  • Vyšný Slavkov – KCZS - August 2004
  • Trstice - KCZS - Máj 2006
  • Gabčíkovo - Ján CULKA - 10.02.2010
  • Gabčíkovo - Kristián FÜLEMITS - 10.02.2010
  • Solčany - Ján CULKA - 8.05.2004
  • Nováky - KCZS - 27.04.2007
  • Nováky - Ján CULKA - 27.04.2007
  • Handlová - KCZS - 26.08.2010
  • Bzenica - KCZS - 7.04.2008
 • Náčelník Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky
  • KCZS - 1.02.2006
 • Minister životného prostredia Slovenskej republiky
  • KCZS - 5.06.2006
 • Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
  • Ján CULKA - 22.03.2007

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky


Prezídium Policajného zboru
ÚJaKP Ú SBS P PZ ÚJaKP OPaKTČ ÚJaKP OPEaCP
KCZS - 31.05.2007 Ján CULKA - 7.01.2008 Ján CULKA - Január 2010 Ján CULKA - 31.05.2007
 
 • Krajské riaditeľstvo Policajného zboru
  • Trnava - Ján CULKA - 1.06.2009
  • Bratislava - KCZS - 14.12.2004
  • Bratislava - KCZS - Január 2010
  • Banská Bystrica
 • Okresné riaditeľstvá Policajného zboru
  • Dolný Kubín - KCZS - 28.10.2002
  • Nitra - KCZS - 19.05.2003
  • Nitra - KCZS - 15.05.2003
  • Dunajská Streda - KCZS - Január 2006
  • Komárno - KCZS - 5.11.2002
 • Obvodné oddelenia Policajného zboru
  • Gabčíkovo - Ján CULKA - Január 2010
 • Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Trnava
  • KCZS - 27.04.2006
  • Ján CULKA - 16.09.2010
 • Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Dunajská Streda
  • KCZS - 7.10.2005
 • Predseda Vlády Slovenskej republiky
  • KCZS - 4.04.2007
  • Ján CULKA - 4.04.2007
  • Ladislav KÉPESI - 4.04.2007
  • KCZS - 9.02.2010
  • Ján CULKA - 9.02.2010
 • Spolok Slovenských spisovateľov
  • KCZS - Február 2002
 • Občianske združenie ĽADOVÉ MDVEDE
  • Ján CULKA - 16.04.2005
 • Občianske zduženie ČLOVEK V OHROZENÍ
  • KCZS - November 2005
 • Slovenský Vodohospodársky podnik, š.p.
  • KCZS - Marec 2008
 • Auto-Impex s.r.o. Bratislava
  • KCZS - Máj 2004
  • KCZS - Apríl 2009
 • Domov dôchodcov Gabčíkovo
  • KCZS - 16.08.2004
 • FIKUS, občianske združenie
  • Ján CULKA - 6.09.2008
 • Štvorlístok deťom, občianske združenie
  • KCZS - 24.08.2008
  • KCZS - August 2009
  • KCZS - August 2010
 • RESCUE – Záchranný systém Trenčín
  • Ján CULKA - 30.03.2007
  • Ján CULKA - 28.02.2009
  • Tibor KULCSÁR - 30.10.2010
  • Kristián FÜLEMITS - 30.10.2010
  • Ján CULKA - 30.10.2010
  • KCZS - 30.10.2010
 • K-7 Psovodi záchranári Slovenskej republiky
  • Ján CULKA Február 2008

Zmeňte jazyk webstránky

 
          
 

Kontaktné informácie

email.png
 kczs@helpteam.sk
phone.png
+421 - 31 - 55 050 11
   
world.png
www.helpteam.sk
phone.png Fax icon
+421 - 31 - 55 050 12

Poštová adresa

Komplexná centrálna záchranná služba 
č.4106
930 05 Gabčíkovo
 

mapa.png